Witamy na nowej stronie !

Welcome to the new site !

Bienvenue sur le nouveau site !

Willkommen auf der neuen Website !

Добро пожаловать на новый сайт !

Bienvenido al nuevo sitio !

Benvenuti nel nuovo sito !

Informacje ogólne o praktykach dla wszystkich kierunków studiów

 

 Studenci kierunku "Budownictwo" zobowiązani są do odbywania praktyk w firmach budowlanych, w pracowniach deweloperskich, biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich ,firmach geodezyjnych.

Studenci kierunku "Fizjoterapiazobowiązani są do odbywania praktyk w szpitalach Państwowych, jednostkach medycznych, sanatoriach, uzdrowiskach, w hotelach posiadających bazę Wellness & Spa.

Studenci kierunku "Dietetykazobowiązani są do odbywania praktyk w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, domach pomocy społecznej, centrach uzdrowiskowych, przedszkolach, szkołach publicznych, hotelach i innych obiektach hotelarskich.

Studenci kierunku "Pedagogika" zobowiązani są do odbywania praktyk w zespołach szkół, centrach edukacyjnych i szkoleń, przedszkolach, domach dziennego pobytu, szkołach integracyjnych, specjalnych, ośrodkach wspierania dzieci i rodziny, domach pomocy społecznej, poradnach psychologiczno-pedagogicznych.

Studenci kierunku "Wychowanie fizyczne" zobowiązani są do odbywania praktyk w szkołach publicznych, w klubach sportowych, akademickich klubach sportowych, stowarzyszeniach sportowych.

Studenci kierunku "Turystyka i rekreacja" w systemie stacjonarnym zobowiązani są do odbycia 40 dni praktyk, a w systemie niestacjonarnym zobowiązani są do odbycia 20 dni roboczych.
Praktykiodbywane są  w biurach podróży, hotelach, parkach narodowych, muzeach, wydziałach promocji urzędów administracji państwowej, samorządowej, punktach żywienia zbiorowego, sanatoriach, przedszkolach i szkołach integracyjnych, domach opieki społecznej, salonach odnowy biologicznej, przychodniach rehabilitacyjnych, klubach sportowych, stowarzyszeniach, fundacjach, związkach sportowych (LOK,TKKF) oraz innych firmach branżowych (wybór miejsca praktyki zawodowej zgodny z kierunkiem i specjalnością).

Studenci kierunku "Informatyka i ekonometria" zobowiązani są do odbycia 15 dniowej  praktyki branżowej. Miejscami praktyk są komórki informatyczne różnych firm.  m. in. w bankach, i innych instytucjach finansowych, u operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Studenci kierunku "Informatyka" zobowiązani są do odbycia 20 dni praktyk zawodowych. Miejscami praktyk są firmy wymienione dla kierunku "Informatyka" .

Studenci studiów stacjonarnych na kierunku "Architektura i urbanistyka" zobowiązani są do odbycia praktyki w wymiarze 20 dni praktyk. Składają się na nią: plener rysunkowo - malarski ,praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna - urbanistyczna,praktyka budowlana praktyka przeddyplomowa Praktyki odbywać się będą w pracowniach urbanistycznych, biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich, sztukatorskich ,firmach budowlanych, geodezyjnych, wydziałach architektury i urbanistyki urzędów państwowych.

Studenci kierunku "Geografia" zobowiązani są do odbycia 15 dni praktyk zawodowych w takich instytucjach jak: organy administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracownie urbanistyczne, geodezyjne, parki narodowe, krajobrazowe,stacje pomiarowo-badawcze.

 "Gospodarka przestrzenna" studenci trybu stacjonarnego i niestacjonarnego zobowiązani są do obycia 20 dni praktyk zawodowych w takich instytucjach jak : parki narodowe, krajobrazowe, instytucje zajmujące się zagospodarowaniem przestrzennym krajobrazu i terenu, wydziały kartograficzne, pracownie urbanistyczne itp.

Studenci na kierunku "Socjologia" są zobowiązani do odbycia 20 dni praktyk zawodowych . Praktyki mogą obywać  się  w urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach gospodarczych, kulturalnych, oświatowych, naukowych, społecznych, mediach, fundacjach, urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, pracowniach resocjalizacji oraz pochodnych.

Studenci kierunku"Ekonomia" odbywają praktyki w firmach transportowych i logistycznych, spedycyjnych, kurierskich, bankach, wydziałach urzędów państwowych i samorządowych, biurach rachunkowych i innych instytucjach finansowych. Wymiar czasowy praktyk na kierunku "Ekonomia" wynosi łącznie 15 dni roboczych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci na kierunku "Kulturoznawstwo" odbywają praktyki w wymiarze 15 dni, w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, instytucjach kulturalno-oświatowych,mediach,wydawnictwach,  domach kultury i pochodnych.

Studenci kierunku " Mechatronika" są zobowiązani do odbycia 40 dni praktyk w szeroko rozumianej branży sektora remontowo - produkcyjnego.

Studenci kierunku "Nauki o rodzinie" są zobowiązani do odbycia 20 dniowej praktyki zawodowej. Szkolenia praktyczne będą się odbywać w domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, centrach pomocy rodzinie, urzędach administracji państwowej i samorządowej i jednostkach związanych z kierunkiem studiów.

Studenci kierunku"Filologia" są zobowiązani do odbycia 20 dni praktyk. Mogą się one odbywać w organizacjach i instytucjach prowadzących działalność na arenie międzynarodowej lub współpracujących z firmami i instytucjami zagranicznymi.

Praktyki zawodowe dla kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji", odbywane są w wymiarze  20 dni w systemie niestacjonarnym i stacjonarnym. Praktyki odbywać się będą w przedsiębiorstwach branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, transportowej, spedycyjnej, informatycznej, produkcji żywności, wyposażenia lokali gastronomicznych,zarządzania jakością produkcji itp.

Studenci kierunku "Zarządzanie", zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, uzdrowiskowej, rekreacyjnej, transportowej, klubach sportowych i pochodnych. Wymiar czasowy praktyk dla studentów wynosi 15 dni.

Szczegółowy wykaz miejsc praktyk dla wszystkich kierunków znajduje się w linku:
Miejsca praktyk organizowane przez Biuro Praktyk Zawodowych

Dołącz do grona
DOKUMENTALISTÓW
Biura Praktyk
GALERIA
Biura Praktyk
Copyright 2011 Biuro Praktyk - Wyższa Szkoła Gospodarki