Witamy na nowej stronie !

Welcome to the new site !

Bienvenue sur le nouveau site !

Willkommen auf der neuen Website !

Добро пожаловать на новый сайт !

Bienvenido al nuevo sitio !

Benvenuti nel nuovo sito !

Zaliczenie praktyk

 
Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest:

 
Praktyka "Kompetencje pracownicze"
- dostarczenie do Opiekuna praktyk poprawnie wypełnionej Karty Praktyk (w podziale na wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne);
- uzyskanie zaliczenia z kursu na platformie ONTE: Praktyka „Kompetencje pracownicze”.

Praktyka branżowa/ inżynierska / specjalistyczna (Fizjoterapia, Dietetyka, W-F)
- dostarczenie do Opiekuna praktyk poprawnie wypełnionej Karty Praktyk (w podziale na wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne);
- dostarczenie dodatkowej dokumentacji wyszczególnionej w programie praktyk, np. Kartę Weryfikacji Efektów Kształcenia; portfolio z tłumaczeniami; konspekty zajęć, szkoleń, projekty – zadania zlecone przez Praktykodawcę;
- Umowę o praktykę lub kserokopię umowy o pracę, umowy zlecenia itp..;
- Fakultatywnie inne dodatkowe materiały, projekty, opinię.


Dokumentacja powinna zostać podpisana przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego (firmy, instytucji, fundacji, stowarzyszenia i in.). Po zweryfikowaniu uzyskanych przez studenta efektów, dokonany zostanie wpis do systemu ISAPS. Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.

Studentom pracującym umożliwiamy zdobycie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej. W celu uznania pracy zawodowej/doświadczenia zawodowego jako ekwiwalentu praktyki, student składa odpowiednią Kartę Praktyk potwierdzoną przez pracodawcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą do Karty Praktyk zobowiązane są dołączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Dołącz do grona
DOKUMENTALISTÓW
Biura Praktyk
GALERIA
Biura Praktyk
Copyright 2011 Biuro Praktyk - Wyższa Szkoła Gospodarki