Witamy na nowej stronie !

Welcome to the new site !

Bienvenue sur le nouveau site !

Willkommen auf der neuen Website !

Добро пожаловать на новый сайт !

Bienvenido al nuevo sitio !

Benvenuti nel nuovo sito !

Karta praktyk

W celu stworzenia KARTY PRAKTYK należy wejść na osobiste konto ISAPS. W zakładce DZIEKANAT znajduje się zakładka PRAKTYKI. Należy uzupełnić w zakładce tej informacje dotyczące miejsca, terminu oraz efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) nabytych podczas odbywanych praktyk.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku zasady uzupełnienia Karty Praktyk:

1. Sprawdź na stronie www.onte.wsg.byd.pl – zakładka: Zasoby otwarte, kurs: Praktyki zawodowe - informacje, w odpowiednim folderze program praktyki - ilość godzin, które musisz zrealizować na danym kierunku/obszarze studiów.
2. Po zalogowaniu w systemie ISAPS wejdź w zakładkę DZIEKANAT, następnie w zakładkę PRAKTYKI i kliknij przycisk Dodaj praktykę, wypełnij formularz i zapisz dane.
3. Możesz edytować treści przez czas trwania praktyki i siedem dni po jej zakończeniu.
4. Wydrukuj formularz (kliknij dwukrotnie wpis na poniższej liście, a następnie kliknij przycisk Drukuj).
5. Oddaj dokument do potwierdzenia (podpis i pieczątka) opiekunowi praktyk (kierownikowi, dyrektorowi) w miejscu ich odbywania.
6. Po zakończeniu praktyki potwierdzony przez firmę Kartę Praktyk zdaj do opiekuna praktyk wyznaczonego przez Instytut/ Katedrę/ Wydział. W przypadku braku możliwości osobistego dostarczenia dokumentu, Kartę Praktyk można wysłać skanem na bezpośredni e- mail opiekuna praktyk, natomiast oryginał dostarczyć w najbliższym możliwym czasie lub do Pracowni Kształcenia Praktycznego.

WAŻNE! Poniżej znajduje się informacja dot. poprawnego uzupełniania karty praktyk zawodowych.

Wprowadzona do bazy informacja jest bezpośrednio drukowana w suplemencie do Państwa przyszłego dyplomu, w związku z tym prosimy o poprawne uzupełnianie kart praktyk według niżej wymienionych zasad. Każdorazowo należy sporządzić kartę praktyk na podstawie obowiązującego Państwa programu praktyk (dostępny na ONTE).

INFORMACJE DOTYCZĄ PUNKTÓW:

C. NAZWA PRAKTYKI należy wybrać odpowiednią nazwę praktyki :
praktyka "Kompetencje pracownicze"/ praktyka branżowa/ praktyka inżynierska/ praktyka specjalnościowa

D.DANE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W miejscu NAZWA FIRMY wpisujemy: pełną nazwę firmy, placówki, instytucji, miejscowość
a) Hotel „nazwa", Miejscowość
b) P.H.U "......", Miejscowość
c) Biuro Podróży "......", Miejscowość
d) Szkoła Podstawowa nr….. im....................., Miejscowość
e) Zespół Szkół nr…. im....................., Miejscowość
f) Przedszkole nr ......, Miejscowość
g) Szpital im. ........................, Miejscowość
h) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "........", Miejscowość

PRZYKŁADY:
Flextronics International Poland Sp. z o.o., Tczew
Biuro Usług Finansowych i Rachunkowych L.Draeger, J.Czerwiakowska S.J., Nakło nad Notecią

Nie ma konieczności uzupełniania dokładnego adresu przedsiębiorstwa (ulica, nr), w którym odbywają Państwo praktykę zawodową, ponieważ dane tego typu widoczne są na pieczątce osoby zatwierdzającej kartę praktyk.

E. PRZEBIEG PRAKTYKI
a) należy wpisać zajmowane stanowisko-dotyczy osób zaliczających praktykę na podstawie pracy zawodowej np. administracyjne/specjalista ds. szkoleń/kierownik produkcji itp.
b) należy wpisać dział-dotyczy osób odbywających praktykę–np. dział szkoleń,dział logistyczny,dział księgowości, itp.

PRZEBIEG PRAKTYKI OPISUJEMY W TRZECH DOMYŚLNYCH PUNKTACH:


1) opis nabytej WIEDZY

* PRZYKŁADOWY SPIS CZASOWNIKÓW DO OPISU WIEDZY:

W wyniku odbytej praktyki / wykonywanej pracy zawodowej umiem/ nabyłem(am) wiedzę z zakresu:
Nazwać, wymienić, cytować, odtworzyć, powtórzyć, zrelacjonować, zdefiniować, opisać, sformułować, objaśnić, rozróżnić, wskazać podobieństwa, scharakteryzować, rozpoznać, uporządkować, przedstawić, zaprezentować np. posiadam wiedzę na temat obowiązujących w miejscu praktyki przepisach BHP, potrafię wymienić podstawowe zasady organizacji miejsca i czasu pracy.

2) opis nabytych UMIEJĘTNOŚCI
* PRZYKŁADOWY SPIS CZASOWNIKÓW DO OPISU UMIEJĘTNOŚCI

W wyniku odbytej praktyki/ wykonywanej pracy zawodowej umiem/ nabyłem(am) umiejętności:
analizować, dobierać, inicjować, przeprowadzać, przygotowywać, rozwiązać, postępować, prezentować, tworzyć, stosować, planować, podejmować, posługiwać się, obsługiwać, obliczać, kontrolować, opracować, koordynować, weryfikować, interpretować, szacować, projektować,np. poprzez realizację zadania ..... (wpisz jakiego zadania) umiem pozyskać informacje z różnych źródeł

3) opis nabytych KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
* PRZYKŁADOWY SPIS CZASOWNIKÓW DO OPISU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W wyniku odbytej praktyki/ wykonywanej pracy zawodowej umiem:
postępować zgodnie z (...), współpracować w grupie, sprawnie komunikować się z innymi, jestem kreatywny, jestem otwartymam świadomość na (...) ,np. mam świadomość odpowiedzialności za swoje zachowanie i powierzone mi zadania.

Dołącz do grona
DOKUMENTALISTÓW
Biura Praktyk
GALERIA
Biura Praktyk
Copyright 2011 Biuro Praktyk - Wyższa Szkoła Gospodarki