Witamy na nowej stronie !

Welcome to the new site !

Bienvenue sur le nouveau site !

Willkommen auf der neuen Website !

Добро пожаловать на новый сайт !

Bienvenido al nuevo sitio !

Benvenuti nel nuovo sito !

Misja praktyk

Sekcja Kształcenia Praktycznego sprawuje nadzór organizacyjno-prawny nad przebiegiem praktyk i pomaga studentom Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w odbyciu obligatoryjnych studenckich praktyk zawodowych.

Każdy student niezależnie od studiowanego obszaru może skonsultować się ze swoim opiekunem praktyk oraz skorzystać z porady pracowników Sekcji. Ponadto, studenci mają możliwość skontaktowania się, za pomocą opiekuna praktyk lub Sekcji Kształcenia Praktycznego, z wybraną firmą lub instytucją w celu odbycia praktyki zawodowej w wybranym miejscu.

 

 

 

Dołącz do grona
DOKUMENTALISTÓW
Biura Praktyk
GALERIA
Biura Praktyk
Copyright 2011 Biuro Praktyk - Wyższa Szkoła Gospodarki